KERKRADE - Er zijn geen explosieven gevonden in de woning vande 37-jarige verdachte van de viervoudige moord vrijdag inKerkrade. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van de KoninklijkeLandmacht was zaterdagochtend met een onderzoek in de woningbegonnen. De verdachte, Paul S., heeft een vergunning voor deopslag van wapens.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdachtetegenover derden verklaard dat deze opslag "op een bijzonderemanier" is beveiligd. "Mogelijk zijn boobytraps aangelegd", liethet OM zaterdag weten.

Het huizenblok en een deel van de straat rondom de woning aan deDaslook waren afgezet. De direct omwonenden moesten korte tijd hunwoningen verlaten.

Zaterdag heeft de EOC ook geen explosieven gevonden in Spike'sTrainingCentre, de sportschool waar vrijdag eigenaar Lei Vromen(60) werd doodgeschoten. In het fitnesscentrum is ook eenschietschool gevestigd.

Bloemen en kaarsen

Zaterdagavond zijn de laatste twee lijken uit de woning aan deRenierstraat gehaald, nadat 's middags al één lichaam met eenlijkwagen was weggevoerd. 's Avonds waren hierbij heviggeëmotioneerde familieleden aanwezig. Zij hadden bloemen en kaarsenbij zich, die in de lijkwagens meegingen. "José, Daniëla enPatrick, we zijn bij jullie", riepen ze. Het lichaam van LeiVromen, die in de sportschool werd doodgeschoten, is al eerder opde dag vrijgegeven. Morgen wordt er sectie verricht.

Verdachte Paul S. is zaterdag weer gehoord. Zaterdagmiddag iszijn 34-jarige broer vrijgelaten. Die was in de sportschool op hetmoment van de fatale schietpartij. Het OM kon zaterdag niet meervertellen over zijn rol.

Over het motief voor de moordpartij kan het OM nog niets zeggen.Lei Vromen en de hoofdverdachte exploiteerden samen de sportschool.Daarover zou een financieel conflict zijn ontstaan. Ookrelatieproblemen tussen de dochter van Vromen en de hoofdverdachtezouden een rol gespeeld kunnen hebben.

Twintig politiemensen onderzoeken de schietpartijen. Behalve desportschoolhouder werden ook zijn vrouw José (56), dochter Daniëla(29) en zoon Patrick (34) gedood.