HILVERSUM - Personen die een huisartsenpost bezoeken of bellen, krijgen vaak een verkeerd advies. Dit zou in een aantal gevallen zelfs tot de dood hebben geleid. Veel patiënten hebben het idee dat de arts of assistent hen niet serieus neemt. Dat blijkt uit een inventarisatie van klachten die Stichting De Ombudsman vrijdag heeft gepresenteerd.

De klachten kwamen bij de Ombudsman terecht via het televisieprogramma Ook Dat Nog! Mensen kunnen bij een huisartsenpost terecht buiten kantooruren.

Onheuse bejegening

Meer dan 50 procent van de klachten die bij Stichting De Ombudsman binnen kwamen, gaan over het geven van verkeerd advies.In de meeste gevallen gebeurde dit door de assistent. Onheuse bejegening en het niet serieus nemen, wordt in 45 procent van de klachten genoemd. Bij 20 procent van de klachten zou de patiënt zijn overleden. Veel mensen klaagden ook over de slechte telefonische en fysieke bereikbaarheid van de huisartsenpost.

Van de klachten gaat 25 procent over huisartsenposten in Zuid-Holland. Over Noord-Brabant is in 21 procent van de gevallen geklaagd en 15 procent van de klachten heeft betrekking op huisartsenposten in Noord-Holland.

Het KRO-programma Ook Dat Nog! besteedde zondag 12 oktober aandacht aan de huisartsenposten. Het regende daarna klachten bij De Ombudsman. De organisatie had na twee dagen 231 klachten verwerkt.

Onderzoek

De Ombudsman gaat binnenkort onderzoeken hoe vaak het voorkomt dat mensen overlijden door verkeerd handelen van artsen en/of assistenten bij de huisartsposten.

De SP wil een spoeddebat naar aanleiding van de klachten over de huisartsenposten. "Dat er klachten zijn is niet nieuw, dat heb ik al vaker aan de orde gesteld, maar het worden er steeds meer en ze zijn zeer ernstig", aldus SP-Kamerlid Kant. "De minister moet nu snel met oplossingen komen."