DEN HAAG - Het kabinet bekijkt of het mogelijk is drugssmokkelaars die vaker in de fout gaan, een reisverbod of -beperking op te leggen. Deze maatregel komt bovenop de intensivering van de drugscontroles op bekende smokkelroutes die minister Donner van Justitie eerder deze week al aankondigde. Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

De maatregelen zijn nodig omdat er cocaïne blijft binnenkomen via Schiphol, ondanks de maatregelen die eerder zijn genomen. Die hebben wel effect gehad, maar niet genoeg, vindt het kabinet. Uit een analyse blijkt dat er jaarlijks 40 tot 60 ton coke via Nederland Europa binnenkomt, terwijl de binnenlandse behoefte 4 tot ton is. Dankzij de eerdere maatregelen zijn ruim 3500 drugskoeriers aangehouden en is rond de 10.000 kilo cocaïne in beslag genomen.

Antillen

Verder blijkt uit het onderzoek dat de Nederlandse Antillen een belangrijk doorvoergebied zijn voor drugs uit met name Colombia en Venezuela. Om de bestrijding krachtiger ter hand te kunnen nemen trekt de regering meer geld uit voor samenwerking met politie en justitie op de Antillen en versterking van de kustwacht aldaar. Als het de regering op de Antillen niet lukt om de controles op de luchthavens te verbeteren, dan is Nederland bereid daarbij te helpen.

Donner liet eerder deze week al weten dat hij zogeheten 100 procent-controles wil op vluchten waarop doorgaans veel cocaïne wordt gesmokkeld. Dat betekent dat alle passagiers op zo'n risicovlucht worden gecontroleerd. Als blijkt dat dit geen resultaat heeft, wachten er hardere stappen, zoals, in het ergste geval, een verbod op vluchten.

Verbinding sluiten

De bewindsman benadrukte vrijdag na afloop van de ministerraad dat hij het niet voorzien heeft op bepaalde luchtvaartmaatschappijen maar op bepaalde verbindingen. Het heeft namelijk geen zin alleen vluchten van de ene maatschappij te verbieden, omdat de drugssmokkelaars dan meteen uitwijken naar de andere. In de praktijk betekent dit dat een route helemaal dichtgaat als blijkt dat er langs die weg drugs het land blijven binnenkomen.

De luchthaven Schiphol en luchtvaartmaatschappij KLM voorzagen problemen met de 100 procentcontroles. "Maar omdat de minister heeft verzekerd dat de overlast tot een minimum wordt beperkt, zijn er geen bezwaren tegen de maatregelen", zo liet een woordvoerder van KLM weten.

'Drugsluchthaven'

Schiphol en KLM zeggen begrip te hebben voor het besluit van Donner. "Het is natuurlijk niet goed voor zowel KLM als Schiphol om bekend te staan als drugsluchthaven of drugsmaatschappij", zo zei een woordvoerder van Schiphol. Mochten de maatregelen toch voor grote vertragingen zorgen, dan hebben Schiphol en KLM weer contact met de minister.

Luchtvaartmaatschappij Air Holland noemt de plannen van Donner echter 'te gek voor woorden en erg onnadenkend'. Air Holland zegt al alles te doen om de drugssmokkelaars te weren. "Het is niet onze schuld dat er toch drugs door alle controles slippen" zegt directeur C. van Dormael. Als vluchten via bepaalde routes worden gestaakt, kiezen de smokkelaars volgens de directeur gewoon een andere manier om de drugs naar Nederland te krijgen. "Bijvoorbeeld via zeecontainers." Het stilleggen van de luchtvaartverbindig zou volgens hem erg slecht zijn voor de economie van de Antillen.

Rechter

Minister Donner liet in het televisieprogramma Netwerk vrijdagavond weten luchtvaartmaatschappijen desnoods voor de rechter te dagen wegens medeplichtigheid als zij niet optimaal meewerken aan controles om de drugs aan boord van de vliegtuigen te weren.

De regering broedt nog op maatregelen voor drugssmokkelaars die al vaker zijn gepakt. Dit kan voor Arubanen en Antillianen betekenen dat zij een tijdje Nederland niet meer in mogen. Ingezetenen van Nederland die vaker over de schreef gaan, kunnen hun paspoort kwijtraken.