RIJSWIJK - De VN-macht die in het door burgeroorlog geteisterde Liberia de rust moet herstellen staat een zware klus te wachten. Niet alleen krijgen de VN-militairen te maken met weerspannige, veelal gedrogeerde strijdgroepen en bendes die ontwapend moeten worden. Ook moeten ze orde op zaken stellen in een door burgeroorlog geteisterd land met een hongerende, van huis en haard verdreven bevolking.

Dat het wel eens een moeilijk karwei kan worden waarbij VN-militairen kunnen sneuvelen, lijkt ook de VN-top te beseffen. Nederland levert een marinevaartuig dat voor de kust van het West-Afrikaanse land als hospitaalschip moet dienen voor de opvang van eventueel gewonde blauwhelmen.

Wapens inleveren

Dat het in Liberia nog geen pais en vree is, bleek ook vrijdag weer. Uitgerekend op het moment dat de Nederlandse regering besloot de hr. ms. Rotterdam naar Liberia te sturen, verkondigde de belangrijkste rebellenorganisatie LURD (Liberianen Verenigd voor Verzoening en Democratie) de wapens niet zonder meer in te leveren.

Lurd-leider Sekou Damate Conneh zei dat daarvan pas sprake kan zijn als de onlangs benoemde leider van de Liberiaanse interim-regering, Gyude Bryant, opstapt. "We willen dat Gyude Bryant aftreedt. Als hij dat niet doet, mogen de VN-troepen niet in de gebieden komen die onder controle van de LURD staan en zullen we niet ontwapenen", dreigde Conneh.

Onpartijdig

De streng christelijke Bryant werd op 14 oktober geïnstalleerd als interim-president. Deze succesvolle zakenman uit Monrovia werd alom gezien als onpartijdig. Hij zou daarom aanvaardbaar zijn voor de LURD, de rebellenbeweging Model (Beweging voor Democratie in Liberia) en de aanhangers van ex-president Charles Taylor, die twee maanden geleden door de opstandelingen werd verdreven.

Bryant en zijn regeerploeg, waarin ook de LURD en Model zitten, moeten een begin maken met de wederopbouw van het land na veertien jaar burgeroorlog en de verkiezingen voorbereiden die voor 2005 staan gepland.

'Aftreden'

De LURD is nu boos, omdat Bryant niet bereid zou zijn diens zojuist verkregen macht te delen met de LURD. "Als Bryant niet met ons kan samenwerken, moet hij aftreden of wij trekken ons uit de regering terug", zegt Conneh. Zijn LURD en de Model hebben samen het grootste deel van het land onder controle.

Einde

Nadat de LURD de voormalige president Taylor in augustus had verdreven, zeiden de rebellenleiders dat wat hen betreft een eind was gekomen aan de burgeroorlog die sinds 1989 aan meer dan 200.000 mensen het leven heeft gekost. Maar al spoedig laaiden de gevechten weer op.

Ook de aanhangers van de verdreven Taylor blijven nog voor veel problemen zorgen. Vanuit Nigeria spoort de van oorlogsmisdaden beschuldigde Taylor zijn handlangers aan door te vechten. Hoewel Taylor nu in een luxe villa zit met uitzicht op zee, schijnt hij nog steeds niet de macht over Liberia te willen opgeven.

Honger

Uiteindelijk moet een VN-macht van 15.000 man definitief een einde maken aan de burgeroorlog, zodat de 600.000 ontheemden naar huis kunnen terugkeren. Volgens de hulporganisatie Mensen in Nood/Cordaid is er onder de bevolking een groot gebrek aan voedsel en eerste levensbehoeften en wordt er honger geleden.