DEN HAAG - Minister Nawijn van Vreemdelingenbeleid en Integratie wil de subsidies aan projecten waaraan alleen allochtonen meedoen, stopzetten. In een interview met Trouw zegt hij woensdag dat die projecten niet bijdragen aan de integratie.
Trouw

"Marokkaanse vrouwen die leren zwemmen, dat is prima. Maar doe het met z'n allen. Die vrouwen moeten juist niet onder elkaar blijven", aldus de bewindsman. Verder noemt hij als voorbeeld de subsidies aan voetbalclubs. "Ik zie dat allochtonenclubs heel veel geld krijgen, en andere verenigingen niets." Volgens Nawijn wekt dat jaloezie op.

In een interview met de Volkskrant zegt Nawijn dat gemeenten moeten meewerken aan het uitzetten van illegalen. "Als ze niet meewerken aan beleid zoals dat democratisch is vastgesteld, dan zal het Rijk ingrijpen en tot uitzetting moeten overgaan."

De LPF-minister zegt grote moeite te hebben met de eigen beleidsvrijheid die gemeenten nemen wanneer buitenlanders volgens de wet moeten worden uitgezet. "Ik ga ze zeggen: waarom besteedt u geld aan illegalen en uitgeproduceerde asielzoekers, terwijl er andere mensen zijn die opgevangen moeten worden."