DEN HAAG - Het botonderzoek om de minderjarigheid van asielzoekers vast te stellen, mag niet langer anoniem worden uitgevoerd. De radiologen die het onderzoek naar de volgroeidheid van het sleutelbeen uitvoeren, moeten het rapport zelf ondertekenen.

Dat blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in een beroepszaak rond een verblijfsvergunning van een jonge asielzoekster. De vrouw was tegen de afwijzing van haar verblijfsvergunning in beroep gegaan. Volgens de vreemdelingendienst (IND) was de vrouw niet minderjarig en werd dat door het botonderzoek nog eens onderschreven.

Het college oordeelde dat de minister een nieuw besluit moet nemen omdat de procedure rond het botonderzoek niet deugt. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder verantwoording van de antropoloog Van der Pas, die daarvoor twee radiologen raadpleegt. Het rapport van een botonderzoek wordt alleen door hem ondertekend. De twee radiologen blijven in strikte anonimiteit gehuld.

Deugdelijke controle

Volgens de raad is Van der Pas geen medicus en mist hij de nodige deskundigheid. Omdat het verslag geen ondertekende verklaringen van radiologen bevat, kan er geen deugdelijke controle van het onderzoek plaatsvinden. En de minister kan de conclusies van een onderzoek alleen dragen "als hij zich ervan kan vergewissen dat het onderzoek op deugdelijke en zorgvuldige wijze is verricht", stelt de raad.

Het ministerie van Justitie trekt zich het verwijt van de Raad van State aan en zal de procedure wijzigen. Volgens een woordvoerder zal bij nieuw botonderzoek het verslag door de radiologen worden ondertekend. Hij ziet overigens geen reden om het onderzoek bij Van der Pas weg te halen. Het gaat volgens Justitie uiteindelijk alleen om een handtekeningenkwestie.