DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft donderdag grote vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit van het diepgravender onderzoek dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) aan de vooravond van de verloving van prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit in sneltreinvaart heeft uitgevoerd.

Tot juni 2003 had de inlichtingendienst alleen in de eigen dossiers gespeurd, maar premier Balkenende gelastte na gesprekken met Wisse Smit vlak voor de verlovingsdatum 30 juni extra onderzoek. Dat begon 25 juni en was 27 juni al klaar.

Partijen

CDA, D66, ChristenUnie en SGP vroegen zich donderdag in het debat met Balkenende en minister Remkes van Binnenlandse Zaken af op basis van welke informatie het aanvullende onderzoek werd geïnitieerd en of de AIVD wel voldoende tijd en middelen had om het uit te voeren.

Verloving

"Had dit kunnen leiden tot uitstel van de verloving", vroeg CDA-fractievoorzitter Verhagen zich af. D66'er Dittrich: "Waarom was de datum van 30 juni onwrikbaar? Had de premier hier niet meer regie moeten nemen?" De D66'er is van mening dat ook personen uit de omgeving van topcrimineel Bruinsma hadden moeten worden gehoord. Ook de fractievoorzitters Rouvoet (ChristenUnie) en Van der Vlies (SGP) verbaasden zich over de gang van zaken in juni.

Screenen

Verhagen wil de bevoegdheden van de AIVD fors uitbreiden omdat "de secretaresse van een minister beter wordt gescreend dan nieuwe leden van het koninklijk huis". Hij constateerde dat er een "grote discrepantie" zit tussen de informatie die de AIVD boven tafel heeft gekregen en de waarheid. Dat valt volgens hem de AIVD, Balkenende en Remkes niet te verwijten.

Verhagen deelde net als Rouvoet en Van der Vlies de conclusie van het kabinet dat de inlichtingendienst 'tijdig en adequaat' heeft gehandeld, maar is van mening dat die veel te weinig bevoegdheden heeft om alles boven tafel te krijgen over nieuwe leden van het koninklijk huis. Hij wil dat de AIVD die in de toekomst ook onderwerpt aan een veiligheidsonderzoek.

Dat zit al in het repertoire van de dienst voor mensen die een vertrouwensfunctie krijgen, maar niet voor het koningshuis. Bij zo'n onderzoek spreekt de AIVD bijvoorbeeld met personen uit de omgeving van het toekomstig lid. Verhagen waakt ervoor de AIVD de mogelijkheid te geven "ongelimiteerd van alles te kunnen doen, zoals de KGB" omdat wel goed rekening moet worden gehouden met de privacy van personen.

Dittrich

Dittrich is niet overtuigd of het kabinet en AIVD het maximale hebben gedaan om het verleden van Wisse Smit bloot te leggen. Hij zal conclusies trekken na de verdediging van Balkenende en Remkes, die donderdagmiddag aan het woord komen.