EINDHOVEN - Appartementen in verzorgingstehuizen zijn vaak onvoldoende verlicht. Daardoor zijn de bewoners onnodig visueel gehandicapt, waardoor ze moeite hebben met lezen, breien, puzzelen en andere activiteiten. Ook kunnen ze zich moeilijk oriënteren waardoor de kans op vallen toeneemt.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven in 37 appartementen in tien verzorgingshuizen in Noord-Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Daaruit kwam verder naar voren dat bij de helft van de bewoners de sterkte van de bril niet aan het slechter wordende gezichtsvermogen is aangepast.

Het onderzoek spreekt van een neerwaartse spiraal. Door de visuale handicap worden er minder activiteiten ondernomen. Dat betekent minder mobiel, minder naar buiten, toenemende angst om te vallen en meer ongelukken.