BOGOTA - Vertegenwoordigers van de Colombiaanse regering en leden van de het Nationale Bevrijdingsleger (ELN) komen dinsdag bijeen in de Cubaanse hoofdstad Havana om over de hervatting van het vredesproces te spreken. Dat heeft het Colombiaanse dagblad El Espectador dinsdag gemeld.

Bemiddelaar María Emma Mejía zei tegen de Colombiaanse krant dat de vredestop tot en met donderdag duurt. Het belangrijkste doel van de besprekingen in Cuba is het bereiken van enkele deelakkoorden die de basis moeten vormen voor het voortzetten van het vredesoverleg op de langere termijn.

Mejía hoopt dat de regering en het ELN het eens kunnen worden over het eerbiedigen van de mensenrechten door beide partijen.

Verder wil de regering-Pastrana de toezegging van het ELN dat de beweging niet langer aanslagen pleegt op de energiebedrijven in het land. Het ELN en de grootste guerrillabeweging FARC proberen geregeld de Colombiaanse regering te treffen door onder meer pijplijnen en boortorens het doelwit te maken van hun aanslagen.

Deelakkoorden

De deelakkoorden tussen de regering en het ELN moeten uiteindelijk leiden tot een staakt-het-vuren, maar Mejía erkent dat er nog een lange weg te gaan is voordat zo'n akkoord kan worden gesloten.

Het ELN telt ongeeer 4500 manschapppen en is na de FARC de grootste rebellenbeweging in Colombia. Vredesbesprekingen tussen het ELN en de regering zijn herhaaldelijk vastgelopen.

Het ELN kondigde met Kerstmis nog een eenzijdig staakt-het-vuren af. De leider van de beweging, Nicolas Rodriguez Bautista, zei dat bestand echter begin januari al op. Volgens Bautista trokken rechtse paramilitairen en het regeringsleger zich niets aan van het bestand en bleven ze gewapende acties uitvoeren tegen de rebellen.

Vorige week bereikte de Colombiaanse regering een akkkoord met de FARC over het het voortzetten van het vredesoverleg. De partijen kwamen overeen te gaan praten over een staakt-het-vuren. Dat bestand moet op 7 april ingaan.