CANBERRA - De Amerikaanse president George Bush heeftzijn toespraak tot het verenigde federale parlement van Australiëdonderdag benut voor het prijzen van premier John Howard, die hijbeschreef als een bijzonder moedige leider. Dat heeft deAustralische zender ABC gemeld.

Bush zei er trots op te zijn Howard een vriend te kunnen noemen.Ook prees hij de Australische troepen die in Irak en Afghanistanhebben gevochten en benadrukte hij nog eens de noodzaak van dieoorlogen. ,,De aard van de terroristische dreiging bepaalt destrategie die we gebruiken om die te bestrijden'', zei deAmerikaanse president.

De twee senatoren van de Groenen, die in reactie daarop leuzentegen de oorlog begonnen te roepen, werden uit het parlementsgebouwverwijderd.

'Sterk bondgenootschap'

Bush vervolgde zijn speech en sprak van een sterkbondgenootschap dat de VS meer dan ooit op prijs stelden. Ook sprakhij nogmaals de hoop uit dat spoedig een verdrag voor vrije handeltussen de beide landen zou worden getekend.

Tijdens Bush' toespraak hielden ongeveer 5000 demonstranten eenluidruchtige betoging voor het parlementsgebouw. Zij riepen leuzentegen de oorlog en tegen Bush. Toen Bush was uitgesproken, begonnende betogers aan een mars naar het buitenverblijf waar deAmerikaanse president zou lunchen met de Australische premier.

Depolitie heeft een eerder verbod op demonstraties versoepeld, maarde demonstranten werden wel nauwlettend in de gaten gehouden dooreen grote politiemacht met behulp van helikopters.