MADRID/NEW YORK - De donorconferentie voor detoekomst van Irak, die donderdag en vrijdag in Madrid wordtgehouden, begint goed. Dat heeft secretaris-generaal Kofi Annan vande Verenigde Naties woensdag gezegd.

Annan uitte zijn optmisme na een ontmoeting met premier JoséMaia Aznar van gastland Spanje. "Ik denk dat de conferentie goedbegint. Ten eerste stemde de Veiligheidsraad vorige week unaniem inmet een resolutie over Irak. En ik denk dat, als je kijkt naar deopkomst, er een hele brede en hoge vertegenwoordiging zal zijn. Endat is op zich een goed teken", aldus Annan.

Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powellis optimistisch, al zal de benodigde 56 miljard dollar niet wordtbinnengehaald. Dat is het bedrag dat volgens schattingen van deWereldbank en de Amerikaanse bezettingsmacht nodig is voor dekomende vier jaar.

Powell noemt het "een doel waar we naartoemoeten werken", maar dat hoeft volgens hem niet onmiddellijk teworden bereikt. Hij heeft goede hoop dat in Madrid de helft erkomt. Powell, die de Amerikaanse delegatie op de conferentie leidt,zei dat onderweg naar Madrid tegen verslaggevers die met hemmeereizen.

Tot nu toe zijn, naast de 20 miljard van de VS, de grootstebijdragen toegezegd door Japan, Groot-Brittannië en Spanje. Koeweitheeft woensdag gezegd in Madrid te zullen onthullen "hoe gul weaan Irak zullen geven".

Ondanks de VN-resolutie die een internationaal mandaat geeft aanhet proces van wederopbouw, zijn veel landen niet bereid daaraanfinancieel bij te dragen. Daartoe behoren onder meer detegenstanders van de oorlog Frankrijk en Duitsland, die niet meerbijdragen dan ze via de EU doen, en Rusland. Ook onder Arabischelanden is weinig animo om mee te betalen.

Het congrescentrum in de Spaanse hoofdstad is voor deconferentie veranderd in een vesting. Afgelopen weekend heeft Osamabin Laden, de leider van het terroristennetwerk al-Qaeda, via eengeluidsband gewaarschuwd voor aanslagen in Spanje.