OSPEL/DEN HAAG - Pluimveehouders vrezen het einde van de kalkoenensector na de uitbraak van een ziekte. In twee kalkoenenhouderijen in Limburg is de zwartekoppenziekte aangetroffen. Ook in een kleine kalkoenenhouderij in Zeeland werd de ziekte aangetrofen. Het medicijn dat tegen de ziekte bestaat, mag van de Europese Commissie niet worden gebruikt, omdat het mogelijk kankerverwekkend is voor mensen.

De VVD wil dat minister Veerman van Landbouw via een verkorte procedure het gebruik van een nieuw medicijn mogelijk maakt. GroenLinks wil donderdag in de Tweede Kamer een spoeddebat met de minister.

Paard van Troje

Het VVD-Kamerlid Oplaat heeft de bewindsman gevraagd of de zogeheten verklikkippen verantwoordelijk zijn voor de besmetting. De sector veronderstelt dat dat zo is. Oplaat vreest dat "de kippen zijn gebruikt als een paard van Troje om de ziekte bij de kalkoenen te brengen".

De ziekte die bekend staat als Blackhead is vorige week uitgebroken bij een grote kalkoenenhouder in het Midden-Limburgse Leveroy en een naburige biologische kalkoenenhouderij. Ongeveer rond hetzelfde tijdstip brak de ziekte ook uit bij een biologisch bedrijf in Zeeland. Volgens een woordvoerder van het Productschap Vee, Vlees en Eieren ging het in Zeeland om een klein aantal dieren dat inmiddels allemaal is bezweken aan de ziekte.

Proces

De fabrikant van het verboden medicijn, Solvay, voert een proces tegen de opstelling van de Commissie, maar dat kan nog jaren duren. "Dat overleeft de kalkoenensector niet", zei T. Coumans van de vakgroep Pluimveehouders van de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) woensdag. Limburg geldt als het centrum van de Nederlandse kalkoenenhouderij. "Dit kan de nekslag zijn voor de sector", aldus D. van de Riet van het Productschap Vee, Vlees en Eieren. "Het komt de bedrijven zeer rauw op hun dak, met de eerste bevolking van de stallen na de vogelpest."

Verklikkippen

Blackhead wordt veroorzaakt door een eencellig organisme, dat voorkomt in eitjes van een spoelworm. Deze eitjes kwamen in de stallen van de kalkoenenhouders terecht via de verklikkippen, die na de vogelpest werden uitgezet.

In eerste instantie worden daarom de bedrijven bedreigd waar verklikkippen zijn ingezet. Ook andere bedrijven kunnen door overwaaien van blackhead worden getroffen. Voor de uitbraak van de vogelpest, begin maart, telde Limburg 800.000 kalkoenen. Uit angst voor de verspreiding van de ziekte werden alle kalkoenen in de provincie gedood. Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren telt Nederland nu in totaal 112 bedrijven die jaarlijks ongeveer 3,8 miljoen kalkoenen produceren. De Gezondheidsdienst meldt dat de ziekte in geen enkel opzicht kan overslaan naar mensen.

Dertig jaar

Zieke kalkoenen maken een suffe indruk en hebben een waterige ontlasting. Ze sterven binnen tien dagen aan een ontstoken blinde darm en een ontstoken lever. Heeft de ziekte eenmaal gewoed, dan betekent dat het einde van de kalkoenenstal. Omdat de eitjes van de spoelworm, en daarmee de Histomonas Meleagridis bacterie, dertig jaar kunnen overleven, kunnen er in besmette stallen geen nieuwe kalkoenen geplaatst worden.

De ziekte kan makkelijk worden verspreid, zelfs via overgewaaide zandkorreltjes die de eieren van de spoelworm meedragen. De parasiet is echter minder besmettelijk dan virusziekten als vogelpest of mond- en klauwzeer. Om die reden is bestrijding een zaak van de Nederlandse overheid zelf. De Europese Commissie bemoeit zich er niet mee, aldus een woordvoerder van de Commissie.

Im- en export

Dat betekent dat Europa aan Nederland en andere getroffen landen geen import- of exportverboden van kalkoenen oplegt. Ook betaalt Brussel niet mee aan eventuele vergoedingen voor geruimde kalkoenen.

De VVD riep minister Veerman (Landbouw) woensdag op het via een verkorte procedure mogelijk te maken een nieuw medicijn te gebruiken. GroenLinks wil donderdag in de Tweede Kamer een spoeddebat met de minister.