DEN HAAG - De Tweede Kamer keert zich tegen de vierdaagse schoolweek. Dat bleek woensdag tijdens een overleg van de Kamer met minister Van der Hoeven van Onderwijs. Zij wil scholen de mogelijkheid geven de lestijden zelf vast te stellen, waarbij het huidige maximum van 5,5 uur losgelaten mag worden. Hierdoor kunnen scholen de schoolweek een dag inkorten.

Van de regeringspartijen sprak alleen het CDA zich uit voor de vrijheid van scholen de lessen in vier dagen te geven. De tegenstanders voerden pedagogische bezwaren aan. "De leerling zou zwaarder belast worden. Het wordt dan onmogelijk om alle aangeboden kennis op te pakken", vond VVD-Kamerlid Balemans.

Bovendien zouden ouders in de problemen komen met een extra vrije dag voor kun kind omdat de opvang niet goed geregeld is. Ook kreeg de minister te horen dat ze het tekort aan leraren niet op de scholen en de leerlingen moet proberen af te wentelen door de lesweek in te korten.

Indianenverhalen

Van der Hoeven noemde de ophef over een mogelijke vierdaagse schoolweek indianenverhalen. Ze verwees naar cijfers in de onderbouw, waar een kortere lesweek al mogelijk is. In de eerste groep is dit op 12 procent van de scholen al het geval, maar in de groepen drie en vier is de belangstelling miniem.

De minister kondigde aan de mogelijkheid op een kortere schoolweek gewoon mee te nemen in wetsvoorstel waaraan ze gaat werken. De tegenstanders, VVD, D66, PvdA, GroenLinks en SP, hebben inmiddels afgesproken tijdens de Kamerbehandeling van de onderwijsbegroting een motie tegen dit voornemen in te dienen.