ANCHORAGE - Oliemaatschappij Shell heeft een belangrijke stap gezet op weg naar boorwerkzaamheden in de Beaufortzee, ten noordoosten van Alaska.

Het concern kreeg maandag een daarvoor zeer belangrijke vergunning van EPA, het Amerikaanse bureau voor milieubescherming.

In de vergunning zijn zeer strikte voorwaarden opgenomen over het effect op de luchtkwaliteit. EPA gaf Shell een week eerder al een vergunning voor boorwerkzaamheden in de Chukchizee, het gebied boven de Beringstraat tussen Alaska en Siberië.

Mijlpaal

Hoewel Shell de vergunningen ziet als een mijlpaal, kan het concern nog niet aan de slag. Lokale bewoners, onder wie Inupiat-Eskimo's, en aanhangers van milieugroeperingen, kunnen nog in beroep gaan tegen de vergunningen.

Ook heeft Shell nog andere vergunningen nodig, maar die worden gezien als minder zwaarwegend dan de nu verkregen vergunning.

Boren

Shell wil in de zomer en de herfst gaan boren. In die perioden zijn de beoogde boorgebieden ijsvrij. Shell wil één boorschip gebruiken, ondersteund door een vloot ijsbrekers. De schepen zullen op schone diesel varen.