DEN HAAG - Chemische bedrijven gaan onderling meer informatie over veiligheid uitwisselen. De industrie onderzoekt de eventuele structurele oorzaken van het toegenomen aantal ongelukken. Dat hebben overheid en de bedrijven afgesproken.

Volgens staatssecretaris Rutte (Sociale Zaken) is het aantal ongelukken dat de Arbeidsinspectie heeft onderzocht te klein om conclusies te trekken over de veiligheidssituatie in de chemische industrie in Nederland. Hij heeft dat deze week aan de Tweede Kamer geschreven.

Procedures

Uit een rapport van de Arbeidsinspectie blijkt dat onjuiste werkwijzen en procedures alsmede falend onderhoud hebben geleid tot de ongelukken. Slechte communicatie en onjuist ontwerp van installaties ligt verder ten grondslag aan de ongelukken.

DSM

Een ontploffing bij DSM in Geleen vormde eerder dit jaar aanleiding voor de Arbeidsinspectie onderzoek te verrichten naar recente ongelukken. De inspectie analyseerde negentien incidenten die in de periode januari 2002 tot en met maart 2003 hebben plaatsgevonden in de regio Rijnmond/Zeeland.

Het onderzoek richtte zich op de zogeheten zware industrie, die al aan veel wettelijke eisen moet voldoen.