NEW YORK - Meer dan een miljard kinderen ondervinden deondermijnende gevolgen van armoede. Dat blijkt uit een onderzoekvan Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, die deuitkomst dinsdag heeft gepubliceerd.

Voor dit grootste onderzoek in zijn soort zijn gegevens gebruiktuit eind jaren '90 over 1,2 miljoen kinderen in 46 landen. Dearmoede is niet alleen gemeten naar inkomen, maar ook naarmensenrechten zoals onderkomen, voedsel en drinkwater, sanitairevoorzieningen, gezondheid en onderwijs.

Uit de studie blijkt onder meer dat eenderde van alle kinderenwoont in een huis met een moddervloer of met meer dan vijf mensenop een kamer en dat één op de vijf geen veilige waterbron tot zijnbeschikking heeft.

Meer dan 90 miljoen kinderen in Zuid-Azië lijdenhonger. Wereldwijd zijn 134 miljoen kinderen tussen zeven en 18jaar nooit naar school geweest. De meerderheid van hen zijn meisjes.