TEHERAN - Iran geeft binnen 24 uur de verlangdedocumenten over zijn nucleaire programma aan het InternationaalAtoomenergie Agentschap (IAEA). Dat heeft de staatstelevisiedinsdag gemeld.

"We zullen de gevraagde documenten woensdag aan directeurMohammed el-Baradei van de IAEA overhandigen", kondigde de IraanseIAEA-vertegenwoordiger Ali Akbar Salehi op de televisie aan. Hetdossier beslaat alle Iraanse nucleaire activiteiten van deafgelopen dertig jaar, waaronder ook kleine projecten vanstudenten.

Iran verklaarde zich dinsdag bereid openheid van zaken te gevenover zijn kernprogramma na een overleg in Teheran met de ministersvan Buitenlandse Zaken van Groot-Brittannië, Duitsland enFrankrijk. Die boden in ruil daarvoor Europese hulp aan bij eennucleair programma voor vreedzame doeleinden. Iran heeft er naareigen zeggen geen andere bedoelingen mee.