AMSTERDAM - Het college van burgemeester en wethouders in Amsterdam, politie en justitie willen de tippelzone aan de Theemsweg in het westelijk havengebied sluiten. Vrouwenhandel en de aanwezigheid van de Oost-Europese georganiseerde misdaad op de tippelzone, brengen de Amsterdamse autoriteiten tot dit besluit. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen.

Het college van B & W spreekt van een "duivels dilemma". De tippelzone biedt vrouwen in de prostitutie een veilige plek om te werken, goed bereikbare hulpverlening en de plek concentreert het tippelen in de stad. De plaats blijkt echter ook een grote aantrekkingskracht uit te oefenen op criminelen en daar wil de gemeente niet langer aan meewerken.

"Alles overwegende kiest het college ervoor de tippelzone te sluiten, omdat het voor de onvermijdelijke facilitering van vrouwenhandel en uitbuiting niet langer directe en indirecte verantwoordelijkheid wil nemen", stelt het college. Dat het tippelen zich nu mogelijk elders in de stad zal manifesteren, erkennen burgemeester en wethouders. De politie zal direct optreden als tippelprostitutie zich elders in de stad voordoet, laat het college weten.

Een meerderheid in de gemeenteraad wilde al langer van de tippelzone af. In december vorig jaar stemde de raad in met het ophouden van de Theemsweg, illegale praktijken zouden hard worden aangepakt en na een halfjaar zou de situtatie opnieuw worden bekeken.

De harde aanpak heeft veel verbeterd, stelt het college nu. Het aantal vrouwen nam af - soms waren er meer 140 prostituees op de Theemsweg, terwijl de tippelzone op maximaal tachtig vrouwen was berekend - met de openbare orde ging het de goede kant op en de hulpverlening werd weer beheersbaar. Toch blijven de snel wisselende groepen illegale vrouwen uit Oost-Europa de zone beheersen, dat duidt op aanhoudende vrouwenhandel.

De tippelzone aan de Theemsweg in Amsterdam bestaat sinds 1996. De zone moest vooral een plek bieden aan tippelende vrouwen die zich tot die tijd veelal ophielden achter het Centraal Station. Omwonenden protesteerden tegen het instellen van de tippelzone, maar vorig jaar kwamen nog slechts twee klachten over de zone binnen. Dit ondanks de topdrukte van 1144 auto's op een avond in september en file voor de afwerkplekken.