GENEVE - Wetenschappers hebben geen aanwijzingen dat depotentieel dodelijke longaandoening SARS zich via de lucht kanverspreiden. Dat blijkt uit een nieuw rapport van deWereldgezondheidsorganisatie WHO.

De verspreiding van de ziektegaat via direct contact tussen mensen. De besmetting gebeurt viaogen, neus en mond door middel van uitgeademde of opgehoestedruppeltjes vocht van besmette personen.

De recente uitbraak van SARS, die begon in China, heeft meer dannegenhonderd mensen het leven gekost. Meer dan 8400 mensen raaktenbesmet. De WHO heeft er eerder voor gewaarschuwd dat de ziekte kanterugkeren, mogelijk nog dit jaar.

De WHO heeft met oog op een nieuwe uitbraak de jongstewetenschappelijke consensus over SARS op een rijtje gezet. Uit hetdocument blijkt onder meer dat mensen die werken in degezondheidszorg de grootste kans op besmetting lopen. Kinderendaarentegen vallen in de groep die weinig risico loopt.