DEN HAAG - Het nieuwe beloningsbeleid dat verzekeraar Aegon maandag heeft gepresenteerd, heeft een beperkte geldigheid. Als de staatssteun volledig is afgelost, zal het beleid dat in het kader van een afspraak met de overheid is opgesteld, weer worden gewijzigd.

Dit blijkt uit de toelichting op het voorstel waarover aandeelhouders eind april mogen stemmen.

Aegon kreeg in 2008 op het hoogtepunt van de financiële crisis een kapitaalinjectie van 3 miljard euro van de Nederlandse overheid. Hierbij is toen de afspraak gemaakt dat de verzekeraar een nieuw beloningsbeleid zou opstellen.

Het voorliggende voorstel beperkt onder meer de maximale bonus van de bestuurders tot één keer het basissalaris. Dit is in lijn met de plannen van ING en SNS Reaal, beide ook ontvangers van staatssteun.

Leningen

Aegon wijst er daarbij op dat in de toekomst weer veranderingen kunnen worden doorgevoerd. ''Het beleid blijft van kracht, totdat Aegon de lening die het heeft gekregen van de Nederlandse staat volledig heeft afgelost, of tot het moment dat de raad van commissarissen veranderingen vaststelt'', aldus de toelichting. Aegon heeft eind vorig jaar al 1 miljard euro van de steun terugbetaald.

Hoeveel de bestuurders precies gaan verdienen, is onduidelijk. De raad van commissarissen gaat buiten de aandeelhouders om vaststellen wat het basissalaris van de topbestuurders wordt.

Het nieuwe beleid is verder vergelijkbaar met dat van de andere financiële concerns. Eventuele vertrekpremies worden beperkt tot één jaarsalaris. Ook kan een deel van de bonus worden teruggevorderd als de resultaten later worden bijgesteld, of als er sprake is van wanbeleid.