HAARLEM - De nieuwe rechtbank in Haarlem krijgt als eerste inNederland een cel voor gedetineerden met claustrofobie. Dat ismaandag bekendgemaakt bij het officiële begin van de nieuwbouw. De'claustrocel' heeft een glaswand waardoor de verdachten naar buitenkunnen kijken.

Volgens een woordvoerder van de Rijksgebouwendienst is de celvan een uniek ontwerp. Met een druk op de knop komt er een glaswandvan beveiligd glas tevoorschijn. De verdachte kan door het glasnaar de gang van het cellencomplex kijken. "Op die manier voelt deverdachte zich minder opgesloten."

De bouw van de nieuwe rechtbank in Haarlem heeft jarenlang opzich laten wachten. De eerste plannen dateren al van 1989. InHaarlem ontstond door het plan veel commotie onder de bevolking diehet ontwerp te kolossaal vond voor het oude stadshart. Detegenstanders kregen gelijk van de Raad van State.

Het nieuwe ontwerp van architect Hubert Jan Henket is compact enminder hoog dan het oorspronkelijke bouwplan. Naar verwachtingwordt de rechtbank in 2005 opgeleverd.