DEN HAAG - Meer dan de helft van alle brandmeldingen bij de alarmcentrale is loos, vooral door haperende alarminstallaties bij bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat maandag bekend is geworden.

Volgens een woordvoerder van het Nationaal Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding (Nibra) in Arnhem is de schade door valse meldingen niet in geld uit te drukken. Het Nibra spreekt over 'een onoplosbaar probleem'. "De apparatuur is gevoelig. We zullen hiermee moeten leren leven."

Bij de brandweer kwamen in 2002 97.000 meldingen binnen. Die rukte ruim 46.000 keer uit voor een werkelijke brand. 52 procent van de meldingen was echter loos. Dat komt volgens het CBS vooral door falende alarminstallaties bij bedrijven, maar ook bij particulieren. "De apparatuur stoort. Dat is de voornaamste oorzaak", aldus een woordvoerder.

De storingen ontstaan volgens een woordvoerder van het CBS onder meer bij werkzaamheden aan de rookmelders, door gebrekkig periodiek onderhoud, onbekendheid met de apparatuur, maar waarschijnlijk ook door rokers op de werkvloer. Vaak is ook niet duidelijk waarom de apparatuur ten onrechte brandalarm geeft. Soms hangt de installatie op een verkeerde plek waardoor die te maken krijgt met luchtstromen, bijvoorbeeld vanuit een keuken.

Het Nibra denkt dat de problemen deels op te lossen zijn door personeel van bedrijven goede instructies te geven over de apparatuur en het periodieke onderhoud ervan. "Maar het is een lastig op te lossen probleem."

Volgens het Nibra hebben veel bedrijven de afgelopen jaren brandalarminstallaties aangeschaft. "Het aantal rookmeldingen is daardoor ook toegenomen." De loze meldingen zijn verder volgens het CBS ook afkomstig van mensen die menen dat er brand is, terwijl die er niet is, en door baldadige grappenmakers.

De totale brandschade bedroeg in 2002 993 miljoen euro, en kwam hiermee 12 procent hoger uit dan in 2001. In de periode 1998 tot is het aantal branden met schade met 18 procent toegenomen. Het schadebedrag groeide fors met 79 procent.

Landelijk bedraagt de gemiddelde schade per brand 35.000 euro. In gemeenten met minder dan 20.000 inwoners is de schade per brand het hoogste. Het gaat om ruim 57.000 euro. In de vier grote steden bedraagt de schade per brand gemiddeld 43.000 euro.

De meeste branden ontstaan in gemeentes met 50.000 tot 100.000 inwoners. Veertig procent van de branden is aangestoken. Van bijna eenderde van de branden is de oorzaak onbekend.