TEHERAN - Shirin Ebadi, de Iraanse winnares van deNobelprijs voor de Vrede, wil in haar land een juridisch centrumopzetten dat zich bezig gaat houden met het bestrijden vanschendingen van mensenrechten. Dat meldde het Iraanse dagbladYass-e No zondag.

Volgens de krant wil de 56-jarige Ebadi ervoor zorgen datburgers klachten kunnen indienen bij het centrum, dat verbonden isaan de Vereniging van Iraanse Advocaten. In het plan van Ebadi isgeen belangrijke rol weggelegd voor internationale organisaties. Delaureaat vindt dat Iran zijn problemen in eerste instantie zonderbemoeienis van buitenaf moet zien op te lossen.

Shirin Ebadi is de eerste moslimvrouw die de Nobelprijs voor deVrede heeft gewonnen. De Iraanse juriste en mensenrechtenactivistewas 's lands eerste vrouwelijke rechter voordat de islamitischerevolutie van 1979 haar dwong haar positie op te geven.