ARNHEM - Vanaf dinsdag storten 160.000 basisscholieren zich op de befaamde driedaagse Citotoets. Dat zijn er 10.000 meer dan het recordaantal van vorig jaar. De plaatjes bij de zogenaamde eindtoets basisonderwijs zijn dit jaar voor het eerst in kleur. Kleurenblinde kinderen kunnen echter een zwartwitversie voorgeschoteld krijgen.

Er zijn een aantal speciale versies van de toets. Zo maken twee kinderen de toets in braille en krijgen liefst 1100 scholieren de opgaven op A3- in plaats van A4-formaat vanwege hun mindere gezichtsvermogen. Ongeveer 950 leerlingen krijgen de sommen en vragen via een bandje te horen, omdat ze dyslectisch zijn. De zwartwittest wordt door 110 scholieren gemaakt.

De toets bestaat uit meerkeuzeopgaven voor taal, rekenen en informatieverwerking en wereldoriëntatie. Het gaat in totaal om 240 vragen. Sommige scholen toetsen geen wereldoriëntatie en stellen de leerlingen dan 180 vragen. De toets meet wat een leerling heeft geleerd op de basisschool. Niemand kan slagen of zakken voor de toets. De score wordt uitgedrukt in een getal tussen 500 en 550.

Volgens een woordvoerder van het toetsinstituut Cito doet ruim procent van de basisscholen mee aan de vrijwillige toets. Een aantal schoolverenigingen uit het bijzonder onderwijs (waaronder Dalton, Jenaplan en de vrije scholen) verzetten zich tegen de in hun ogen onterecht toenemende invloed van de Citotoets. Zij hebben daarom een actiebrief naar scholen, Tweede Kamer, Cito en onderwijsorganisaties gestuurd.

De uitslag van de toets bepaalt samen met het advies van de basisschool naar welk vervolgonderwijs een leerling gaat. De protesterende schoolverenigingen, die de toets niet afnemen, zien hier niets in en wijzen op wetenschappers die zich eerder negatief uitlieten over de Citotoets.