AMSTERDAM - Probleemjongeren in de Amsterdamse wijk Geuzenveld veroorzaken stelselmatig overlast bij woon- en zorgcentrum Nieuw-Geuzenveld. Regelmatig hangen groepjes jongeren rond bij het bejaardenhuis die de nachtrust van ouderen verstoren, vernielingen aanrichten, naar binnen sluipen, diefstal plegen en personeelsleden intimideren.

Dit zei directeur H. van der Kooy van het woon- en zorgcentrum zaterdag. “Zij zorgen voor een onveilig gevoel.” Ingrijpen van personeel leverde niets op. “Ik ben ook wel eens om 12 uur 's nachts naar ze toegestapt als ze voor de ramen rondhingen. Ik vroeg of ze niet eens naar huis zouden gaan, maar dat leidt tot intimiderend gedrag.”

‘Ik maak je af’

Een personeelslid die in de buurt woont, kreeg wel eens toegeroepen “ik maak je af”. Afgelopen zomer probeerden de jongeren ramen in te trappen. Van tijd tot tijd keren de jongens terug, zegt Van der Kooy. Het merendeel van hen is volgens haar van Marokkaanse komaf.

De politie zegt volgens Van der Kooy niks te kunnen doen. “Zij willen van ons bejaardenhuis een burcht maken. Ze adviseren ons meer camera's op te hangen en meer sloten op de deur te bevestigen. De politie zegt ze niet zomaar op te kunnen pakken, omdat de groepjes iedere keer een wisselende samenstelling hebben.”

Geen steun politie

Ze heeft drie keer foto's naar de politie gestuurd van jongeren die waren binnengeslopen en deuren forceerden, maar die actie bleef zonder resultaat. “We krijgen heel weinig steun van de politie”,aldus Van der Kooy. “De politie zegt: zo zit onze maatschappij nou eenmaal in elkaar.”

De politie zegt dat het woon- en zorgcentrum ook een eigen verantwoordelijkheid heeft. “Het is raar om hun problemen af te wentelen op de politie”, aldus een woordvoerster zaterdag. “Ze moeten eerst zelf preventieve maatregelen nemen.”

De politie komt vaak kijken bij het zorgcentrum omdat er jongeren rondhangen. “Maar rondhangen is niet verboden”, zegt de woordvoerster. “Voor de ouderen is dat al snel bedreigend. De politie heeft al enkele aanhoudingen verricht van jongens die overlast veroorzaakten.”

Geen voorzieningen voor jongeren

Woon- en zorgcentrum Nieuw-Geuzenveld heeft het Instituut Jeugd en Welzijn van de Vrije Universiteit in Amsterdam gevraagd onderzoek te doen naar de situatie en te bekijken wat er kan worden gedaan aan de problemen. Uit het onderzoek zou blijken dat het schort aan de voorzieningen voor jongeren in stadsdeel Geuzenveld. Er wordt te weinig geïnvesteerd in zaken als jeugdwelzijnswerk, buurthuizen, onderwijs en sport.

Stadsdeel Geuzenveld zegt dat het onjuist is dat er te weinig voorzieningen zijn. “Er zijn er juist heel veel”, aldus stadsdeelvoorzitter R. de Bood. “Maar een aantal jongeren heeft geen behoefte aan allerlei activiteiten en wil alleen maar rondhangen.” Hij noemt de hinder bij het bejaardenhuis “heel dramatisch en schrijnend”. Volgens De Bood is het stadsdeel al bezig aanbevelingen van het VU-onderzoek uit te voeren, zoals het in kaart brengen van de overlastveroorzakers.