AMSTERDAM - De UNESCO heeft vrijdag een internationaal verdrag aangenomen tot bescherming van uitvoerende kunst, rituelen, festivals en ander niet-tastbare culturele uitingen.

Het besluit viel op de laatste dag van het congres van de organisatie voor onderwijs, wetenschap en cultuur van de Verenigde Naties, dat eenmaal in de twee jaar wordt gehouden en dit jaar werd opgeluisterd door de terugkeer, na 19 jaar, van de Verenigde Staten.

Directeur-generaal Koichiro Matsuura sprak de hoop uit dat de lidstaten spoedig zullen overgaan tot ratificering van het Internationaal Verdrag tot Behoud van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Net als bij het uit 1972 daterende verdrag tot behoud van materieel cultureel erfgoed, zoals monumenten en kunstwerken, is het de bedoeling dat elk land een inventaris maakt van zijn culturele eigendommen die beschermd moeten worden. Verder komt er een commissie van deskundigen die voor de bescherming moet gaan zorgen, en een lijst van bedreigde rituelen.

”Elk woord van dit verdrag is een dankbaar eerbetoon aan de bedenkers en makers van dit prachtige erfgoed, de groten, maar ook de nederigen en anoniemen”, zei de Algerijnse rechter Mohammed Bedjaoui, voormalig rechter van het internationale gerechtshof in Den Haag.

Het UNESCO-congres heeft ook ethische richtlijnen opgesteld voor het gebruik van genetische gegevens van mensen. Lidstaten moeten voorkomen dat dergelijke gegevens worden gebruikt om te discrimineren of de mensenrechten aan te tasten.