DEN HAAG - Wanneer de FNV besluit het Najaarsakkoord niet aan te nemen vervallen alle door het kabinet gedane concessies. Dat zei minister Gerrit Zalm van Financiën vrijdagmiddag. Volgens een peiling van het Radio 1 Journaal staat 68 procent van de leden achter het akkoord. De 1,2 miljoen leden van de vakcentrale kunnen binnenkort schriftelijk stemmen over de uitkomst van het overleg. Op 3 november zal duidelijk worden wat het FNV-standpunt is.

Zalm kreeg enkele kritische opmerkingen tijdens het kabinetsberaad vrijdag. Enkele ministers vroegen zich volgens de bewindsman af ‘of we niet teveel hebben weggegeven’. Desondanks zag de kabinetsploeg ‘het belang in van dit akkoord’. Zalm heeft nooit overwogen terug te keren aan de onderhandelingstafel. “Wij staan voor dit akkoord.”

Opnieuw onderhandelen noemt Zalm een ‘bonus voor zij die het akkoord afwijzen’. Vakbond De Unie, met 100.000 leden, wees het akkoord deze week af en stuurde aan op een nieuwe onderhandelingsronde. Zalm ziet dat niet zitten.

De vice-premier deelde een sneer uit naar de oppositie. Zalm prees de vakbonden omdat zij tijdens het overleg ook concessies deden. “De bonden waren er niet alleen om te vragen maar ook om iets te bieden. In de Tweede Kamer heb ik geen alternatieven gehoord voor onze plannen.”

De voorlopige bevriezing van de lonen tot 2005 was één van de concessies die de bonden tijdens het Najaarsoverleg hebben gedaan. Als tegenprestatie investeert het kabinet twee miljard euro op het gebied van ziekenfonds, prepensioen en VUT, WW, WAO, de koppeling en het arbeidsmarktbeleid.