DEN HAAG - De Tweede Kamer debatteert donderdagochtend over 'Gerda', de glossy van het jubilerende ministerie van Landbouw. Behalve demissionair LNV-minister Gerda Verburg is ook premier Jan Peter Balkenende opgeroepen.

Binnen de Kamer zijn vragen gerezen of een glossy wel past binnen de afspraken voor overheidscommunicatie.

De Rijksvoorlichtingsdienst is verantwoordelijk voor die communicatie en de RVD valt onder Balkenende.

Opheldering

Het ministerie van LNV noemde het idee voor de glossy 'Gerda' 'ongebruikelijk', maar passend in de activiteiten rond het 75-jarig bestaan van het departement. De Kamer eist echter opheldering en denkt aan een verkiezingsstunt op kosten van de belastingbetaler aangezien de CDA-bewindsvrouw Verburg haar naam leende aan de glossy en haar foto (als amazone) de cover siert.

Discussie

Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren (PvdD) nam het initiatief voor het debat. Ze vindt het ongehoord dat in het tijdschrift het beleid en de minister worden 'verheerlijkt' en dat de uitgave in verkiezingstijd op kosten van de belastingbetaler wordt verspreid. Thieme wil het blad uit de schappen halen en de rekening naar het CDA sturen. 'Gerda' wordt woensdag en donderdag in een oplage van 830.000 exemplaren meegestuurd met vrouwenbladen als Margriet, Libelle en Flair.

Verantwoord

Verburg stelde eerder dat de 'Gerda' geen verkiezingsstunt is. Ze wees erop dat de voorbereidingen al in gang waren gezet lang voordat duidelijk was dat er in juni verkiezingen zouden zijn. De 4 ton die de glossy kost, vindt zij een verantwoord bedrag. Omgerekend zou het gaan om twee kwartjes per huishouden. Een koopje voor iets waarmee je zo veel mensen bereikt, aldus de minister die ervan uitgaat dat ruim 2 miljoen mensen het blad onder ogen krijgen. 'Gerda' informeert lezers volgens Verburg over ,,wat LNV doet voor 16 miljoen Nederlanders en hoe mensen daar zelf invloed op kunnen hebben''.