GOMA - De verdeling van hulpgoederen na de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo in Congo, anderhalve week geleden, wordt door plunderingen ernstig gehinderd. Dat meldt een medewerker van het Wereldvoedselprogramma (WFP) in de zwaar getroffen stad Goma maandag.

Ook soldaten die toezicht zouden moeten houden op de distributie van de voedselhulp, zouden aan de plunderingen hebben meegedaan. Uitgerekend de mensen die de hulp het hardst nodig hebben, komen volgens het WFP vaak niet voor op de lijsten van de hulporganisaties. In totaal zou het om 20.000 mensen gaan.

Het WFP overlegt nu met de plaatselijke machthebbers in Goma over een rechtvaardiger verdeling van de hulpgoederen in de deels verwoeste stad. Naar schatting 100.000 mensen zijn als gevolg van de vulkaanuitbarsting dakloos geworden.

Een medewerkster van Artsen zonder Grenzen in Goma zei maandag wel berichten te hebben gehoord over plunderingen maar heeft daar niet direct mee te maken gehad. ,,Ik kan die berichten niet bevestigen want we hebben er zelf niets van gezien.'' Wel komen er volgens haar regelmatig vechtpartijtjes voor bij het uitdelen van voedsel.

De watervoorziening is inmiddels verder verbeterd. Er zijn twee zuiveringsmachines geïnstalleerd die het vervuilde water uit het Kivumeer drinkbaar moeten maken. De plaatselijke Heinekenfabriek, die stil lag wegens de vulkaanuitbarsting, schonk vorige week haar drinkwatervoorraad aan de hulporganisatie Artsen zonder Grenzen.