LONDEN - Noord-Korea heeft donderdag gezegd dat het als detijd daarvoor rijp is, zijn nucleaire afschrikkingsmiddelen zaltonen. Dat heeft het Noord-Koreaanse persbureau KCNA gemeld.De aanleiding voor die bewering was volgens de Britse omroep BBCniet direct duidelijk.

Het dreigement kwam een dag voor het bezoek dat de Amerikaansepresident George Bush aan Japan brengt als onderdeel van zijnAzië-reis. Gesprekken over de Noord-Koreaanse nucleaire ambitieshebben dan een belangrijke plaats op de agenda.

"Als de tijd daarvoor rijp is, zal een maatregel worden genomenom het nucleaire afschrikkingsmiddel te onthullen", zei eenwoordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van BuitenlandseZaken tegen het KCNA. Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap nam datnieuws over. De zegsman zei dat daarmee een eind zou komen aanspeculaties of Noord-Korea nu wel of niet over kernwapens beschikt.

Eerder deze maand had Pyongyang gezegd in het bezit te zijn vaneen nucleair afschrikkingsmiddel en te werken aan de versterkingervan. Westerse inlichtingendiensten sluiten echter niet uit datNoord-Korea bluft met die beweringen.