DEN HAAG - GroenLinks wil dat de Eerste Kamer eenparlementair onderzoek dan wel een parlementaire enquête insteltnaar het drugsbeleid. Daarin kan onderzocht worden wat de effectenzijn van de strafrechtelijke handhaving van dat beleid.

De fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer zal dinsdag bij debehandeling van de algemene en politieke beschouwingen pleiten voorzo'n onderzoek. Dat heeft fractievoorzitter De Wolff van de partijdonderdag meegedeeld.

Een parlementaire enquête is een zwaarder instrument dan eenonderzoek omdat de bevoegdheden van de leden zwaarder zijn engetuigen onder ede moeten worden gehoord.