NEW YORK - De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft in New York donderdag unaniem gestemd voor een resolutie die de nabije toekomst van Irak regelt. Het besluit voorziet onder meer in de komst van een multinationale troepenmacht in Irak.

De resolutietekst roept de tijdelijke regeringsraad in Irak, ingesteld door de Amerikanen, ook op vóór 15 december een tijdschema te presenteren voor de opstelling van een nieuwe Iraakse grondwet en voor verkiezingen.

Over de tekst van de resolutie is lang gesteggeld. Vooral Frankrijk, Rusland, China en Duitsland drongen aan op een concreter voorstel voor de machtsoverdracht aan het Iraakse volk. Hoewel er in totaal vier herziene versies kwamen, is de tekst nauwelijks concreter gewonden. De aanvankelijke tegenstanders spraken uiteindelijk toch van een "stap in de goede richting" en stemden daarom voor.