AMSTERDAM - Pausgetrouwe gelovigen in de gehele wereld hebben donderdag in talloze vieringen hun dankbaarheid getoond voor hun jubilerende opperherder, die zijn ambt precies 25 jaar vervult. Zo ook in de kapel van Onze Lieve Vrouwekerk in Amsterdam, waar de Italiaanse priester F. D'Agostino de mis las om het jubileum te gedenken.

Als evangelietekst las D'Agostino de verzen uit Matteüs waarin Jezus Petrus de steenrots noemt waarop Hij zijn kerk zal bouwen. Als opvolger van Petrus is de paus volgens de priester niet zo maar de "hoogste baas" van de RK-Kerk zoals een president-directeur van een multinational.

Fundament

"De juiste omschrijving van zijn taak is het zichtbare beginsel en fundament te zijn van de eenheid in het geloof en de gemeenschap van de kerk", aldus D'Agostino, verbonden aan het behoudende Opus Dei. Doordat ze geen pausambt kennen, komen andere kerken volgens hem in de problemen als het om gevoelige kwesties als vrouwelijke priesters en homoseksualiteit gaat. "Zij hebben niet iemand die het laatste woord kan spreken."

Christus

De belangrijkste verdienste van deze paus is volgens D'Agostino dat hij in zijn verkondiging de mens centraal stelt en die "verankert in Christus". De priester bad dat zieken zich gesterkt mogen voelen door het voorbeeld van de zieke paus, en dat alle gelovigen in "nederigheid" het pauselijk gezag mogen erkennen.

De Onze Lieve Vrouwekerk is een van de ruim 2000 kerken in de wereld die zich hebben laten registeren op de site www.jp2-jubilee.org van de Ier Patrick Ryan. Alle diensten die parochies overal ter wereld op de jubileumdag van de paus houden uit dankbaarheid voor zijn pausschap, vormen volgens Ryan een "spiritueel boeket" voor de 83-jarige kerkleider.