DEN HAAG - De Tweede Kamer eist complete opheldering over de onderzoeken die zijn verricht naar de achtergronden van Mabel Wisse Smit, de verloofde van prins Friso. Premier Balkenende heeft een waslijst kritische schriftelijke vragen over zich uitgestort gekregen van de fracties in de Tweede Kamer. Donderdagmiddag moeten de fracties hun vragen inleveren.

Alle partijen willen van de premier horen wie tot welke onderzoeken heeft besloten en op welk tijdstip dat gebeurde. Het paar maakte op 16 juni aan de regering kenbaar te willen trouwen, waarna een onderzoek plaatsvond door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst AIVD en de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Op 30 juni werd de verloving wereldkundig gemaakt. Gevraagd wordt of dit een te krappe periode is voor onderzoek, waar dat uit bestond en wat de conclusie ervan was.

PvdA, GroenLinks en D66 willen weten of en van wie Mabel het advies heeft gekregen om slechts beperkte informatie naar buiten te brengen. Een vriendin van Mabel heeft dat op televisie verklaard. Bijna alle fracties stellen vragen over de rol van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) in de kwestie.

Ook willen fracties weten wat Balkenende precies wist op het moment dat hij de gesprekken aanging en waar hij precies naar heeft gevraagd. GroenLinks wil weten of de premier het verloofde paar wel voldoende heeft gewezen op "het precaire politieke karakter" van de te verstrekken informatie en de "ernstige consequenties" voor zowel het paar als de regering als er informatie werd achtergehouden.

Verder stellen de meeste partijen vragen over de ministeriële verantwoordelijkheid van Balkenende in de aanloop naar een verloving die leidt tot een lidmaatschap van het Koninklijk Huis.