LEEUWARDEN - Er moet een anoniem meldpunt komen voor middelbare scholieren die getreiterd, bedreigd of in elkaar geslagen worden. Daarvoor pleiten twee Leeuwarder gemeenteraadsleden, J. van Olffen van de PvdA en W. Feddema van de VVD.

Uit een inventarisatie die zij deden, bleek dat er veel ernstige delicten op scholen plaatsvinden. Volgens de twee raadsleden houden de scholen de delicten veelal stil, omdat ze bang zijn voor een slechte naam.

Inventarisatie

Naar aanleiding van geruchten die de raadsleden ter ore kwamen, begonnen zij vorig jaar februari met het inventariseren van geweldsdelicten op scholen. Inmiddels zijn er achttien geweldsdelicten bekend, waarvan veelal geen aangifte bij de politie werd gedaan.

Zo pleegde een jongen zelfmoord, omdat hij niet meer tegen het getreiter van zijn medeleerlingen kon. Ook werd het haar van een meisje in brand gestoken. "Daarnaast vinden er vechtpartijen plaats en lopen scholieren met wapens als messen en boksbeugelsen rond. Kinderen die hun krantenwijk lopen, worden in elkaar geslagen", aldus Van Olffen.

Maatregelen

De twee raadsleden menen dat het geweld zichtbaar en bespreekbaar moet worden. Daarvoor is een een brede aanpak van het probleem nodig. Het opzetten van een anoniem meldpunt is daar een belangrijk onderdeel van.,,Ouders horen te weten wat er op school allemaal gebeurt. Wanneer duidelijk is hoe ernstig de situatie is, kunnen er maatregelen genomen worden.''

Op sommige Leeuwarder scholen zijn vorig jaar al speciale toezichthouders aangesteld en camera's geplaatst, maar volgens Van Olffen heeft dat niet het gewenste effect.