DEN HAAG - In navolging van het advies van de Gezondheidsraad ziet minister Hoogervorst (Volksgezondheid) af van een overheidscampagne om orgaandonatie van levende donoren aan te moedigen. Dat zou paternalistisch zijn en het respect voor de autonomie van de burger in het gedrang brengen.

Dat heeft Hoogervorst geschrven in een brief aan de Tweede Kamer. De minister erkent het tekort aan organen en onderschrijft de aanbevelingen van de raad om daar verandering in aan te brengen. Volgens de Gezondheidsraad is het mogelijk om het aantal donornieren jaarlijks met ruim 125 te vergroten. Vorig jaar zijn niertransplantaties uitgevoerd.