DENPASAR - Een Indonesische rechtbank heeft donderdag een verdachte van de aanslagen op Bali in oktober vorig jaar veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Volgens de rechters heeft Hutomo Pamungkas, beter bekend als Mubarok, zich schuldig gemaakt aan een "misdaad tegen de menselijkheid".

De gedaagde had tijdens zijn proces bekend een aanhanger te zijn van de terroristische organisatie Jemaah Islamiyah. Hij bekende bovendien schuld, toonde berouw en gedroeg zich tijdens het proces respectvol, aldus de voorzittend rechter. De verdachte is de vijfde persoon die is veroordeeld voor de aanslagen in Kuta Beach op 12 oktober 2002 waardoor 202 mensen de dood vonden. Drie gedaagden kregen de doodstraf en een andere kreeg net als Mubarok levenslang.

Naast zijn aandeel in de aanslagen op Bali, bekende de verdachte volgens de rechter zich bezig te hebben gehouden met het smokkelen van wapens naar Ambon, dat verscheurd werd door geweld tussen moslims en christenen. Ook zou hij wapentuig naar Jakarta hebben gebracht en een aandeel hebben gehad in de aanslagen op kerken op kerstavond 2000 waarbij negentien mensen omkwamen.