HARREVELD - De acht particuliere justitiële jeugdinrichtingen luiden de noodklok over de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren. Volgens die plannen moeten de acht particuliere en acht rijksjeugdinrichtingen 17 procent bezuinigen op hun budget. Tegelijk moeten er de komende vier jaar zeshonderd plaatsen bijkomen in de zestien justitiële jeugdinrichtingen.

Directeur V. Maas van het Jongerenhuis Harreveld in de Achterhoek spreekt van "een vergissing" en zegt dat de instellingen juist plaatsen gaan schrappen als ze minder geld krijgen. "Als de bezuinigingen toch worden doorgedrukt, moeten de behandelingen versoberd worden. Daardoor komen criminele of ernstig gedragsgestoorde jongeren minder goed voorbereid of onbehandeld terug in de maatschappij", aldus Maas als woordvoerder van de particuliere instellingen.

Verschillen

Particuliere jeugdinrichtingen hebben een bestuur, terwijl de rijksinrichtingen direct onder de minister van Justitie vallen. Verder is er geen verschil in de taken en budgetten. De inrichtingen hebben in totaal 2300 plaatsen waar zowel criminele jongeren zitten die een straf moeten uitzitten als jongeren met complexe gedragsstoornissen. Per jaar vangen zij volgens Maas ongeveer zevenduizend jongeren op.

210 plaatsen

Maas begrijpt niet dat de instellingen moeten bezuinigingen, terwijl Donner tegelijkertijd de veiligheid in de samenleving voorop wil stellen. "Wij zitten aan het eind van de justitiële keten wat betreft de minderjarigen. Er kan niet gekort worden", zegt Maas. Alleen al voor zijn inrichting voorziet hij dat de capaciteit terug moet, met 17 procent als dat opgelegd wordt. Voor Harreveld, met 210 plaatsen betaald door justitie en zestig door Volksgezondheid, zouden dat enkele tientallen plaatsen zijn.

De particuliere inrichtingen willen daarom spoedig overleg met Donner, zo hebben ze woensdag in een brief geschreven. Ook de Tweede Kamer heeft die brief gekregen.