HILVERSUM - Vier van de vijf Nederlanders denken dat Marokkaanse jongeren zich steeds vaker gewelddadig gedragen. Dat blijkt uit een enquête door Maurice de Hond in opdracht van het SBS6 programma Stem van Nederland.

Er werden achthonderd mensen ondervraagd. Aanleiding was de gewelddadige dood vorige week maandag van Anja Joos waarbij Marokkaanse jongeren waren betrokken.

Van de ondervraagden zegt 16 procent bang te zijn als ze een groepje Marokkanen tegenkomen op straat. 41 Procent heeft dat gevoel soms. Volgens de enquête is de bevolking pessimistisch over de toekomst. Ruim de helft (54 procent) denkt dat de problemen met Marokkaanse jeugd nooit worden opgelost. 35 Procent denkt dat het minstens tien jaar duurt.

Oorzaken

De kwaliteit van de opvoeding (68 procent), moeite om aan de Nederlandse cultuur te wennen (46 procent) en opgroeien in slechte buurten (36 procent) worden als oorzaken genoemd.

Van de mensen die op de LPF stemmen vindt 98 procent dat jonge Marokkanen die stelselmatig voor problemen zorgen "naar Marokko moeten worden teruggestuurd." Ook bij stemmers op andere partijen zijn daarvoor aanhangers te vinden: VVD (79 procent), CDA (70), SP (50) PvdA (48), GroenLinks (38) en D66 (35).