DEN HAAG - Basissscholen moeten meer techniekonderwijs gaan geven. De komende zes jaar moeten op 2500 scholen technische vakken deel uit gaan maken van het lesprogramma. Dat hebben onderwijsminister Van der Hoeven en een aantal technische bedrijfstakken met elkaar afgesproken.

Het streven is dat nog eens 1500 scholen de komende jaren beginnen met het aanbieden van technisch onderwijs, maakten het ministerie en Axis, een onderwijsplatform voor natuur en techniek, woensdag bekend. Wie dit gaat betalen en hoe het uitgevoerd moet worden is nog niet bekend. Daarover praten de minister en het bedrijfsleven, onder meer bouw, metaal en de installatiebranche, komend voorjaar verder.

Drie jaar geleden maakten de partijen de eerste afspraken om technische vakken in het basisonderwijs op te nemen. Op 250 scholen is dit nu het geval, twaalf Pabo's geven inmiddels technieklessen en sinds dit jaar is het vak onderdeel van de CITO-eindtoets.