DEN HAAG - Rijders van brommers en snorfietsen moeten ongeveer 50 euro gaan betalen voor het kenteken dat minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) op 1 januari 2005 wil invoeren.

De minister hoopt met het al jaren geleden aangekondigde kenteken de verkeersveiligheid te vergroten, omdat de politie na invoering van het kenteken opgevoerde of niet-goedgekeurde voertuigen van de weg of het fietspad kan halen.

Peijs wijst er in een brief aan de Tweede Kamer nog maar eens op dat het rijden op een brom- of snorfiets riskant is. Deze groep verkeersdeelnemers neemt minder dan 1 procent van de mobiliteit voor haar rekening, maar jaarlijks wel 10 procent van de verkeersdoden en 20 procent van de gewonden in het verkeer.

De minister zegt te beseffen dat 50 euro een forse uitgave kan zijn voor sommige gebruikers van brom- of snorfietsen. Ze noemt het echter een passende bijdrage aan de verkeersveiligheid. Bovendien hoopt ze dat na de invoering van het kenteken het aantal diefstallen van brom- of snorfietsen zal afnemen, zodat de verzekeringspremie omlaag kan.