WASHINGTON - De Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseurCondoleezza Rice heeft dinsdag verzekerd geen conflict te hebbenmet minister van Defensie Rumsfeld. Zij zei tegen journalisten inWashington dat het Pentagon en Rumsfeld de eerstverantwoordelijkenzijn en blijven voor de wederopbouw van het naoorlogse Irak.

De opmerkingen van Rice kwamen na dagen van roddel en achterklapin Washington. Rice werd recent benoemd tot voorzitter van eenspeciale werkgroep die zich nadrukkelijk gaat bezighouden met alleaspecten van de wederopbouw van Irak.

De groep wordt door veel commentatoren gezien als een poging vanhet Witte Huis om de touwtjes strakker in handen te nemen. Deinvloed van Rumsfeld en zijn neoconservatieve collega's op hetIrakbeleid zou daarmee kunnen worden ingedamd.

Rumsfeld klaagde er eerder over dat hij niets wist van deoprichting van de Iraq Stabilization Group. Daarop ontstond denodige commotie in de Amerikaanse media, waarna president Bushtegen een televisiejournalist zei dat hij de degene is die hetbeleid in Irak bepaalt.

Dinsdag deed Rice voor het eerst haar mond open tegen de pers.Ze benadrukte dat haar groep het Pentagon "ondersteunt". "Ikcoördineer beleid, ik voer het niet uit", aldus Rice.

Politiekanalisten in Washington hadden zich er eerder over verbaasd datBush de groep onder Rice al sowieso naar voren schoof, omdat ertoch algemeen van mocht worden uitgegaan dat het coördineren vanhet Irak-beleid al tot de taken van de nationaalveiligheidsadviseur behoort.