EINDHOVEN - Bij de politie in Eindhoven is dinsdag aangiftegedaan tegen een topambtenaar van het ministerie van Justitiewegens ontucht met een minderjarige. Dat heeft de woordvoerster vanminister Donner van Justitie dinsdag bevestigd. De bewustetopambtenaar is niet op non-actief gesteld.

Goed ingelichte bronnen geven aan dat het om deze ambtenaar gaat.De Gay Krant en Panorama publiceerden vorige week een artikelover de bezoekers van het Anne Frankplantsoen in Eindhoven waarmannen seks zouden hebben met minderjarige jongens, soms tegenbetaling. In het artikel werd ook een topambtenaar van Justitieonder een gefigneerde naam opgevoerd. De bladen zeggen zich tebaseren op getuigenverklaringen die zij bij een notaris hebbenondergebracht.

Minister Donner van Justitie doet net als vorige week deartikelen in de Gay Krant en Panorama af als complete onzin. "Ikheb geen enkele reden om te veronderstellen dat er iets vanwaarheid in dit verhaal zit. Uiteraard wacht ik wel het onderzoekvan het Openbaar Ministerie af."

Juridische stappen

Als het inderdaad zo is dat de bladen meer weten over eenmisdrijf dan moeten ze aangifte doen, stelde de bewindsman vorigeweek. Zijn woordvoerster liet dinsdag weten dat de affaire nu ineen stadium is om juridische stappen te ondernemen tegen de GayKrant en Panorama.

Het OM gaf vorige week na de publicaties aan geenstrafrechtelijk onderzoek te beginnen op basis van diemediaberichten. Justitie gaf aan pas te kunnen optreden, als ersprake is van "een redelijk vermoeden dat iemand een strafbaarfeit heeft gepleegd".

De aangever, een inmiddels 28-jarige man, vertelde bij hetSBS6-programma Stem van Nederland dat de topambtenaar tegen wie hijaangifte heeft gedaan, hem zowel in Nederland als in Tsjechië heeftmisbruikt. Dat gebeurde toen hij minderjarig was.

Geschorst

Eerder kwam de ontslagen PSV-directeur F. Spooren naar boven inde zogenoemde Eindhovense ontuchtzaak. Het OM in Den Boschbeschouwt hem als verdachte. De voorlopige hechtenis van Spoorenwerd vorige maand tegen de wil van de aanklager geschorst. Officiervan justitie M. Klinkenbijl had daar toen grote twijfels bij. "Hetgaat hier om jarenlange ontucht, om de andere dag."

Spooren maakte, volgens de aanklacht, sinds 1992 gebruik van deseksuele dienstverlening van jongens in het Anne Frankplantsoen.Hij is besmet met HIV, het virus dat aids kan veroorzaken. Hij zouvolgens justitie onbeschermde seks hebben gehad zonder de betrokkenjongens te waarschuwen. Daarom wordt hij ook beschuldigd van pogingtot zware mishandeling.

Justitie vervolgt op dit moment mannen in deze zaak, omdat zijdie verantwoordelijk houdt voor betrokkenheid bij jarenlangeontucht met minderjarige jongens.