MAASTRICHT - Wraaknemen helpt niet, is volkomen nutteloos en slurpt alleen maar tijd en energie. Je kunt je tijd beter besteden aan plezieriger zaken. Bovendien kan wraak een tegenreactie uitlokken. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Maastricht.

Het onderzoek door de Maastrichtse jurist Hans Crombag en de psychologen Eric Rassin en Robert Horselenberg toont aan dat de meeste proefpersonen afzagen van wraak nemen op iemand die hen had gekwetst. Voor de verwerking op de langere termijn maakt wraak nemen of geen wraak nemen geen verschil uit.

De onderzoekers vroegen aan 513 studenten van de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Psychologie of ze wel eens zodanig gekwetst waren dat ze wraak wilden nemen. Van hen zei 64 procent ja, maar bijna driekwart van deze 328 gekwetsten voerde de wraak toch niet uit. De 185 studenten die wel wraak namen, wilden aantonen dat ze niet met zich lieten sollen. De meesten van hen voelden zich daarna tevreden. Maar beide groepen voelen op de iets langere termijn dezelfde gemoedsrust, of ze nu wel of geen wraak hadden genomen. Wraaknemen maakt zaken alleen maar erger, concludeert Crombag. " De huidige gang van zaken in Israël lijkt mij in dat opzicht leerzaam. Die uitzichtloze opeenvolging van wraak en weerwraak; iedere nieuwe wraakactie lijkt de wederzijdse wraakbehoefte hoger te doen oplaaien. Een kind kan zien dat het zo alleen maar erger wordt". Verwerking van problemen is belangrijk, want doe je dat niet, dan worden de wraakgevoelens sterker, weet Crombag. Bovendien roept elke wraak nog meer wraak op.