DEN HAAG - Het Najaarsoverleg tussen werkgevers, politiek en vakbonden begint dinsdag in Den Haag. De hele dag zal er door de FNV actie worden gevoerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. De bond had aangekondigd het treinverkeer rond Den Haag dinsdag lam te leggen. Daarop hebben de Nederlandse Spoorwegen besloten dinsdagochtend tussen half vijf en tien uur geen treinen naar Den Haag Centraal te laten rijden.

Het kabinet wil de lonen twee jaar bevriezen, de bonden willen dat het kabinet tegemoet komt aan al de zes punten op hun verlanglijstje. VUT & prepensioen, WAO, WW, gezondheidszorg en de koppeling van jeugdwerkloosheid. Gebeurt dit niet, dan valt er over het bevriezen van de lonen niet te praten. De nullijn zou het kabinet jaarlijks 800 miljoen euro opleveren. De FNV is van mening dat werkgevers in dat geval waar mogelijk ten minste eenmalige uitkeringen aan hun werknemers moeten aanbieden.

Het kabinet heeft afgelopen weekeinde aangegeven de VUT en het prepensioen ongemoeid te laten tot 2006. Ook zal de koppeling van de lonen en uitkeringen over drie jaar volledig worden hersteld en gaat de WAO-uitkering een jaar later omhoog. Dat is niet voldoende voor FNV om de acties af te blazen.

De afgelopen anderhalve week heeft de vakbond geprobeerd om door middel van acties en stakingen het kabinet te wijzen op de in haar ogen 'onredelijke bezuinigingen'. Leden van FNV zullen de overlegpartners dinsdag bij het SER-gebouw ontvangen. Met het houden van een optocht hoopt de vakbeweging 'een laatste signaal af te geven aan de onderhandelaars in het najaarsoverleg'. Volgens FNV zullen ambtenaren van de gemeenten Den Haag en Leidschendam/Voorburg, en van verschillende ministeries een werkonderbreking houden van 13.00 tot 17.00 uur.