VOORBURG - Het aantal islamieten in Nederland groeit gestaag. In tien jaar tijd is het aantal aanhangers van deze levensbeschouwelijke beweging bijna verdubbeld naar een kleine .000. Daarmee is de islam de vierde geloofsgroep in Nederland. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op 1 januari gaf 31 procent van de bevolking van achttien jaar en ouder aan rooms-katholiek te zijn. 14 Procent is Nederlands hervormd en 7 procent is gereformeerd. Daarna volgen de islamieten met een percentage van bijna 5.