DEN HAAG - Minister Donner van Justitie maakt met een viertal wetsvoorstellen de procedures in het strafproces eenvoudiger. Hierdoor worden rechtbanken en officieren van justitie ontlast en komt er tijd vrij om sneller en meer strafzaken af te handelen. Donner heeft de voorstellen maandag naar de Tweede Kamer gestuurd.

De voorstellen maken onder andere de procedures voor bewijs bij bekennende verdachten eenvoudiger. Als dit voorstel het haalt, is het straks niet meer nodig om bij een verdachte die heeft bekend de bewijsmiddelen verder uit te werken, zoals nu nog moet.

Verder wordt het gemakkelijker voor de rechter om voorwerpen in beslag te nemen, zonder dat daar al te veel administratieve rompslomp bij komt kijken. Ook kunnen rechters straks eenvoudiger getuigen weigeren, en voorkomen dat een strafzaak nodeloos wordt aangehouden.

Door een wijziging in de regels voor voorlopige hechtenis kan een verdachte in de toekomst meteen twee weken worden vastgezet. Nu is dat nog tien dagen. Ook ontstaat dan de mogelijkheid om een verdachte meteen negentig dagen gevangen te houden. Dat is nu dertig dagen, met de mogelijkheid tot twee verlengingen.

Criminaliteit

De voorstellen hangen nauw samen met de plannen van het kabinet om de criminaliteit terug te dringen. Hierdoor dreigen het Openbaar Ministerie en de rechtbanken nog meer werk te krijgen. Om te voorkomen dat het hun boven het hoofd groeit, neemt de regering maatregelen om het strafproces efficiënter te laten verlopen.