RABAT - In Marokko is zaterdag positief gereageerd op de plannen om Marokkaanse vrouwen in het huwelijk meer rechten te geven. De toestemming kwam zowel van de Partij van Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD), de enige toegestane moslim-fundamentalistische partij, als van de vrouwenbeweging ADFM (Democratische Vereniging van Vrouwen in Maroko).

Koning Mohammed VI had de geplande wetswijziging vrijdag bekendgemaakt in de Marokkaanse troonrede voor het parlement. Het principe van "gehoorzaamheid van de echtgenote aan de man'' wordt afgeschaft. Het gezin wordt geplaatst onder "de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid'' van man en vrouw.

Aan verstoting en polygamie worden strikte voorwaarden gesteld . De traditionele mondelinge verstoting, waarmee de man het huwelijk kan beëindigen, wordt afgeschaft. Hiervoor moet in de toekomst eerst toestemming worden gevraagd aan een rechter. Polygamie verdwijnt niet, maar wordt aan banden gelegd. Ook kan een vrouw tijdens de trouwerij laten vastleggen dat de man geen tweede vrouw mag nemen. Tevens wordt het nemen van een tweede vrouw in de toekomst voor de eerste vrouw een geldige reden om echtscheiding aan te vragen wegens "geleden schade''.

De minimumleeftijd voor meisjes om te trouwen is verhoogd van 15 naar 18. Over het gevoelige onderwerp van het huwelijks- en familierecht is in Marokko jarenlang gedebatteerd tussen religieuze conservatieven en modernisten. De PJD had het, in een zaterdagavond uitgegeven verklaring, over een "substantiële aanwinst voor het Marokkaanse volk, conform de voorschriften van onze tolerante godsdienst''.

De ADFM juicht toe dat door de hervorming "gelijkheid van rechten en plichten van man en vrouw'' wordt ingevoerd: "De breuk is gemaakt. Er is geen baas van het gezin meer.'' In Nederland noemde het PvdA-Tweede Kamerlid Arib, zelf van Marokkaanse afkomst, de wetswijziging "een stap in de goede richting''. Volgens haar kan de wijziging zeker betekenis hebben voor Marokkaanse vrouwen die in Nederland wonen. "Marokkanen blijven vallen onder de wetten van hun vaderland. Wanneer een vrouw in Nederland van haar man is gescheiden, kan die scheiding bij terugkeer in Marokko ongedaan worden gemaakt. Met die nieuwe wet is dat meer mogelijk'', aldus Arib.