RIJSWIJK - Na zes dagen actievoeren overweegt de FNV deprotesten tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet anders aante pakken. Voorzitter L. de Waal van de vakcentrale vindt dat deNederlanders actievoeren zijn ontwend. Bestuurder T. Heerts sprakvan 'smart bombs' als alternatief: kleinere, gerichte acties metveel effect.

De acties in het streekvervoer zaterdag, georganiseerd door FNVBondgenoten, waren in elk geval nog wel grootschalig. Het gewensteeffect was echter niet op alle fronten groot. Zo waren de gevolgenvoor het treinverkeer wat ProRail Verkeersleiding in Utrechtbetreft minimaal. Het aantal machinisten dat niet wilde rijden, konhij niet noemen.

Volgens de vakbond gaf echter 70 tot 80 procent van debestuurders gehoor aan de oproep 's ochtends om 11.55 uur de treingedurende een minuut te laten stilstaan. Deze publieksvriendelijkeactie op een dag zonder forensen krijgt dinsdag een grimmigervervolg, wanneer het treinverkeer in de regio Den Haag 's ochtendstot tien uur wordt stilgelegd. Dat treft duizenden mensen op wegnaar hun werk.

Uitval

De acties in het streekvervoer leidden volgens vervoerderConnexxion zaterdagochtend tot een uitval van 1011 diensten (77procent) van de bussen. FNV Bondgenoten hield het erop dat zelfs 90procent van alle streekbussen stilstond. De verschillen per regiowaren groot. In het oosten reden geen bussen, terwijl in Zeelandbijna alle bussen uitreden. Treinen van vervoerder Syntus reden opde routes Almelo-Mariënberg, Zutphen-Winterswijk enArnhem-Winterswijk tot 12 uur eveneens niet.

In het stadsvervoer waren er eveneens protestacties. Die inNijmegen, Dordrecht en Groningen duurden tot 11 uur en verliepenrustig. Er was nauwelijks sprake van extra verkeersdrukte doorauto's in deze steden. In Den Haag viel de stakingsbereidheidtegen. Liefst 80 procent van de chauffeurs van tram en bus ging 'sochtends gewoon aan het werk. In Arnhem reden in de ochtendurengeen stadsbussen en kwam ook regiovervoer tot stilstand.

De stakingen verliepen niet overal rustig. Onder meer in Bredakwam het tot een confrontatie tussen vier werkwilligen en veertienstakende chauffeurs van openbaarvervoerbedrijf BBA. Op het momentdat de zaak dreigde te escaleren, besloten de werkwilligen tochbinnen te blijven.

Geen enkele klacht

De reizigers toonden zich zaterdag niet erg boos.Reizigersorganisatie Rover ontving geen enkele klacht. Volgens haarte danken aan het weinige woon-werkverkeer en het feit dat deactie door FNV Bondgenoten lang tevoren was aangekondigd. Na 12 uurwerd het openbaar vervoer overal meteen hervat.

Zondag rijden er tussen Amsterdam en Utrecht, en tussenBreukelen en Woerden geen treinen. Reden: werkzaamheden op beidetrajecten.