DAMASCUS/JERUZALEM - Syrië heeft zaterdag beklemtoonddat het het recht heeft zichzelf te verdedigen. Syrië zal datvolgens een regeringswoordvoerster doen, indien Israël opnieuwluchtaanvallen uitvoert, zoals een week geleden.

Israëlische toestellen bombardeerden volgens Damascus zondag 5oktober een wijk in Syrië waar overwegend burgers of burgerlijkeinstellingen zijn. Wel zijn er enkele kleine kantoren vanPalestijnse groeperingen gevestigd, maar die hebben slechts enkelefuncties in relatie tot de media.

Israël stelt trainingskampen te hebben aangevallen. Eenwoordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van dejoodse staat beklemtoonde zaterdag in een reactie op de Syrischewaarschuwing dat ieder land een doelwit van Israël is datterroristische organisaties of terroristenleiders herbergt.

Agressie tegen die landen is volgens woordvoerder Gideon Meirzelfverdediging omdat terroristen onschuldige burgers in Israëlaanvallen.